(U)D R U Ž E Nj E

Godine 1981. pri Domu omladine u Sremskoj Mitrovici (kasnije Centar za kulturu Sirmium Art) osnovan je LIKOVNI STUDIO, pod "dirigentskom četkicom" slikara Miroljuba Vujičića. Posle dve godine on svoje mesto prepušta slikaru Draganu Martinoviću. Namera je bila da se pruži dodatno likovno obrazovanje svim talentovanima. Osnovna interesna grupa bili su srednjoškolci, ali vrata su bila otvorena (nekada i do ranih jutarnjih časova) svim uzrastima i svim ljudima od duha, bez obzira na profesiju. Okupljanje ljudi takvog profila dalo je rezultate i mimo likovnih aktivnosti. Stvorila se daleko povoljnija klima u kulturi grada.

Organizacija LIKOVNOG STUDIJA je bila sve samo ne konvencionalna i stereotipna. Svakome je bilo omogućeno da savlada osnove tehnike i tehnologije (dakle, likovni pravopis) a dalje je svima ostavljeno na volju da nalaze svoj rukopis i pravac. Medjutim, kontakti nisu prestajali sa završetkom radnog vremena. Mnogi polaznici studija su odrasli zajedno i ta neraskidiva prijateljstva traju već skoro tri decenije. Otvorenost te velike porodice doprinela je pridruživanju i već formiranih likovnih umetnika iz drugih sredina, a zajednički imenitelj je bila sama LIKOVNOST - bez ikakvih prefiksa ili sufiksa.

Godine 1993. LIKOVNI STUDIO se odvojio od Centra za kulturu i nastavio život samostalno pod nazivom MAJSTORSKA RADIONICA LEPIH UMETNOSTI. Iz Studija i Radionice je proisteklo Udruženje likovnih umetnika ESNAF koje je ubrzo nadraslo granice Sremske Mitrovice. Kontakti su ostvareni sa umetnicima iz cele Jugoslavije i pojedinim umetnicima i galeristima širom sveta. Rezultat postojanja LIKOVNOG STUDIJA, RADIONICE LEPIH UMETNOSTI i ESNAFA ogleda se kroz činjenicu da je kroz njih prošlo preko 40 članova koji se trenutno nalaze u srednjim umetničkim školama ili umetničkim fakultetima, kako u svojstvu studenata tako i u svojstvu profesora, dok neki uveliko zauzimaju mesto među istaknutim likovnim umetnicima u zemlji.

Osnivačka skupština ULU ESNAF je održana 1. februara 1998. godine.
...

ESNAF

Esnaf Facebook