MP> BIOGRAFIJA

Šandor Šlajf

Rođen 26. 06. 1951. godine u Bečeju. 
Maturirao na Mašinsko - tehničkoj školi U Bečeju. Mašinski fakultet u Novom Sadu upisao ali nije diplomirao.  Slikarstvo je dugi niz godina učio kod akademskog slikara  Viktora Škrabanja. Od 1986. godine se profesionalno bavi slikarstvom.
Završio osnovne studije na Akademiji klasičnog slikarstva, Univerzitet Educons, u Sremskoj Kamenici 2011. godine i stekao akademsko zvanje: likovni umetnik (Bachelor of Arts).

Član je ULUV-a od 1998. godine, ULUS-a od 2002. godine i ULU Esnaf od 2011. godine.
Status slobodnog umetnika stekao je 2002. godine.
Do sada je imao 75 samostalnih izložbi i preko 200 kolektivnih izložbi.
Živi u Novom Sadu od 1997. godine.

 

Loading... www.esnaf.org.rsLoading... www.esnaf.org.rsLoading... www.esnaf.org.rsLoading... www.esnaf.org.rsLoading... www.esnaf.org.rsLoading... www.esnaf.org.rsLoading... www.esnaf.org.rsLoading... www.esnaf.org.rsLoading... www.esnaf.org.rsLoading... www.esnaf.org.rsLoading... www.esnaf.org.rsLoading... www.esnaf.org.rsLoading... www.esnaf.org.rsLoading... www.esnaf.org.rsLoading... www.esnaf.org.rsLoading... www.esnaf.org.rsLoading... www.esnaf.org.rsLoading... www.esnaf.org.rsLoading... www.esnaf.org.rsLoading... www.esnaf.org.rsLoading... www.esnaf.org.rsLoading... www.esnaf.org.rsLoading... www.esnaf.org.rsLoading... www.esnaf.org.rs

 

 

> KONTAKT

email: slajf.sandor@gmail.com